WAT WE DOEN

WAT WE DOEN Het FLIP-IDEAL project ondersteunt opleiders in het volwassenenonderwijs bij het gebruik van de flipped learning benadering.

Kijk eens naar het introductiefilmpje en ontdek wat sommige deelnemers aan het project te zeggen hebben.

 

MIDDELEN OVER FLIPPED LEARNING

THEORIE ACHTER FLIPPED LEARNING

De theoretische context onderzoekt de pedagogiek achter de flipped classroom benadering, bekijkt bestaand onderzoek en theorieën over flipped classroom leren in een reeks van onderwijskundige contexten en situaties, maar concentreert zich vooral op de uitdagingen van het onderwijzen van volwassenen van lage digitale vaardigheden. Deze resultaten leiden tot een theoretisch kader voor het FLIP-IDEAL project en tot begrip van en inzicht in de gevolgen van flipped learning op cursisten.

 

Download this resource here (pdf), and read a blog post of its creation process here!

ONLINE TRAININGSCURSUS OVER FLIPPED LEARNING

De online cursus voor opleiders in de volwasseneneducatie geeft een praktisch beeld van hoe de flipped classroom kan worden ingezet voor laagopgeleide cursisten. Deze cursus is gebaseerd op de ervaringen en case studies van opleiders in de volwasseneneducatie m.b.t. de implementatie van de flipped classroom én op de belangrijkste onderdelen van de theoretische context. Video clips bieden zowel theoretische als praktische context over hoe de flipped classroom in te zetten bij laagopgeleide volwassenen.

Naar verwachting is de online cursus in het voorjaar van 2020 beschikbaar voor externe geïnteresseerden. 

FLIP-IDEAL wordt actief verspreid tijdens de looptijd van het project en ook daarna o.a. via EPALE, het platform voor Erasmus+ project resultaten, en via de landelijke communicatiekanalen van iedere partner. De cursus wordt aangeboden in de vijf talen van de deelnemende partners.

RICHTLIJNEN VOOR FLIPPED LEARNING

Het doel van dit document is om opleiders te ondersteunen bij het maken van kwalitatief goede inhoud voor flipped learning in het volwassenenonderwijs. De richtlijnen geven opleiders die werken met laagopgeleide volwassen cursisten een uitgebreide introductie over wat een flipped classroom voor hen zou kunnen betekenen en waar ze aan moeten denken wanneer ze met de flipped classroom beginnen.

OPEN BADGES IN FLIPPED LEARNING

Open badges zijn een manier om het resultaat en de inspanning te erkennen in relatie tot specifieke vaardigheden of kennis. Het FLIP-IDEAL project creëert en test een innovatief systeem van Open Badges om: 1) de vaardigheden en het trainingsprogramma voor opleiders in dit project te beoordelen en te accrediteren; 2) een pilot model te ontwikkelen voor andere vaardigheden en mogelijk ook voor studenten; 3) niet vast-omschreven kennis en vaardigheden en de toepassing daarvan in formeel en informeel leren te valideren.

 

Dit projectresultaat zal waarschijnlijk in de zomer van 2020 klaar zijn.

 
 

WIE WIJ ZIJN

Partners from six European countries

Read more about our previous project IDEAL - Integrating Digital Education in Adult Literacy (2013-2015)

CVO Antwerpen

BELGIUM

CVO Antwerpen is an Adult Education Centre with several campuses in and around the City of Antwerp in the Flemish region of Belgium. It is one of the largest centres for adult education certified and funded by the Flemish Government.

 

CVO Antwerpen offers daytime and evening courses clustered around Dutch as a second language, second chance education, higher vocational education, languages, business management, maritime training, welding and cooking.

www.cvoantwerpen.be

 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Laat het ons a.u.b. weten als u vragen heeft of als u zich wilt registreren voor onze nieuwsbrief. 

 
BLOG POSTS
Flipped Learning in het volwassenenonderwijs

Erasmus+ KA2 strategisch partnerschap project in de volwasseneneducatie (2018 - 2020)

NEW: Online course for adult educators on flipped learning, as well as good practice guidelines now available in English!  See below "Resources".

©2018 FLIP-IDEAL, Erasmus+ KA2 strategisch partnerschap project in de volwasseneneducatie (2018 - 2020). Dit project wordt financieel ondersteund door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Deze website is slechts een weergave van de mening van de schrijvers en de Commisie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.