Blurred people mingling

THEORETICAL CONTEXT

January 10, 2025

This is your event description. Use this space to provide more details such as where the event is located, when it begins and ends and who it’s geared towards. Add a photo or video for extra engagement!

Flipped Learning in het volwassenenonderwijs

Erasmus+ KA2 strategisch partnerschap project in de volwasseneneducatie (2018 - 2020)

NEW: Online course for adult educators on flipped learning, as well as good practice guidelines now available in English!  See below "Resources".

©2018 FLIP-IDEAL, Erasmus+ KA2 strategisch partnerschap project in de volwasseneneducatie (2018 - 2020). Dit project wordt financieel ondersteund door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Deze website is slechts een weergave van de mening van de schrijvers en de Commisie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.