• FLIP-IDEAL project

The FLIP-IDEAL project was kicked off in Finland

Updated: Aug 5, 2019

Two days in November 2018, in Southern Finland, Luksia: the project team for the FLIP-IDEAL - Flipped Learning in Adult Education gathered to plan for the project, and also to get to know each other better. A few photos from the week below!

Flipped Learning in het volwassenenonderwijs

Erasmus+ KA2 strategisch partnerschap project in de volwasseneneducatie (2018 - 2020)

NEW: Online course for adult educators on flipped learning, as well as good practice guidelines now available in English!  See below "Resources".

©2018 FLIP-IDEAL, Erasmus+ KA2 strategisch partnerschap project in de volwasseneneducatie (2018 - 2020). Dit project wordt financieel ondersteund door het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Deze website is slechts een weergave van de mening van de schrijvers en de Commisie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.